Naše Role

 

Při definování Role jsme se kriticky zamýšleli nad smyslem a výhodami skupiny oproti samostatné praxi jednoho odborníka. U každé činnosti jsme si kladli otázku, zda má smysl nejen v této době, ale i v budoucnu. Roli společnosti DELTA Finance, týmu odborníků, potom spatřujeme zejména v tomto:

Sdílení informací

Firma je platformou pro setkávání poradců a sdílení zkušeností. Poradci se mají s kým poradit, mohou se inspirovat. Je to model, který nám dává smysl nyní i za 10 let.

Odborný a osobnostní rozvoj

Ve skupině se poradce rozvíjí více než když pracuje sám. Skupina poskytne zpětnou vazbu, bez které přichází stagnace. Dále poskytuje potřebnou inspiraci, která pomáhá rozvoji.

Vysoké provize

Díky společnému objemu dosáhneme na vyšší provize dnes i v budoucnu. S větším objemem je obchodní skupina silnější a svobodnější.

Výběr poolu

Neustále sledujeme konkurenci a vyhodnocujeme, zda pool, pod kterým aktuálně jsme, je pro nás nejlepší na trhu. Na trhu probíhá výrazná technologická inovace a firmy vyvíjí užitečné nástroje a aplikace usnadňující každodenní práci. Pro firmu je třeba zajistit ty nejlepší z nich.

 

 Naše Vize

 

Vize je pro nás ideálním stavem, ke kterému společně směřujeme. Ano, s pokorou přiznáváme, že k ní máme na míle daleko, ale zároveň sebevědomě dodáváme, že jsme plně odhodláni k ní směřovat.

Odborní a charakterní poradci

Poradci nebudou mít strach poslat svého nejlepšího kamaráda ke kterémukoliv jinému kolegovi z firmy.

Kancelář v každém větším městě

Klient se k nám rozumně dostane na osobní jednání kdekoliv v ČR.

Maximální efektivita

Všichni poradci ve firmě díky aplikacím a systémům maximálně využívají svůj obchodní potenciál, svůj klientský kmen a svůj čas.

Kvalitní značka

Poradci vnímají DELTA Finance jako kvalitní skupinu, ke které rádi patří.

Vysoké provize

Výkonní poradci nemají provizní motivaci přejít ke konkurenci. Trh je vyrovnán.   

 

 

 Náš pohled na poradenský trh

 

Ve většině velkých firem pozorujeme tento příběh:

Co každý poradce miluje? Představu, že nebude muset pracovat a budou mu chodit peníze. Vedení velkých MLM firem pravidelně poradcům tuto představu servíruje jako hlavní hnací motor. A ono to funguje, mrkev je zavěšena před oslíka a ten poslušně pochoduje řadu let.

Proč se jedná o iluzi?

Na finančním trhu neexistuje dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda. Každou inovaci trh časem pohltí. Myšlenka renty bez práce je chimérou. Je to mrkev kladená před oslíka.

Na trhu sledujeme tyto trendy

Výkonný poradce dosáhne na vyšší provize

Pooly i MLM firmy jsou schopny dát poradcům více než před 8 lety. Výkonný poradce roste na hodnotě. Pokud výkonný poradce oznámí svůj odchod, zpravidla dosáhne razantního navýšení provizí bez dalších kritérií.

Konkurence aplikací

Pooly i MLM firmy vyvíjí různé softwary a aplikace, které začínají být užitečné a nápomocné. Různé srovnávače a následné sjednávače začínají reálně šetřit čas poradcům tak, že nedochází ke snížení kvality poradenství.

Elektronické sjednávání

Počet produktů, které jdou sjednat elektronicky, roste. Vedle investic, cestovního pojištění a pojištění aut přibývá privátní majetek a život. Chystá se elektronizace procesu žádosti o hypotéku, čímž bude pokryta opravdu dominantní část produkce většiny poradců.

Odbornost poradců roste

Průměrný poradce na trhu toho ví více než před 8 lety, trh se také pročišťuje. Ano, nejsme stále spokojeni s průměrnou odborností poradců, ale připadá nám to lepší než před 8 lety, kdy jsme začínali s DELTA Finance.

Internet

Tato síť prostupuje našimi životy napříč všemi činnostmi. Odborníci na marketing říkají, že Generace Alfa, která bude našimi klienty za 10 až 20 let bude komunikovat výhradně přes internet. Jako zástupci typicky osobního businessu si to možná dnes dovedeme těžko představit, bylo by ale hloupé se tomu stavět na odpor. Chceme-li úspěšně provozovat naši činnost v dlouhém období, musíme jít s tímto trendem.

My věříme, že férová cesta je jiná

Poradce pracuje za vyšší odměnu, má peníze a čas na osobní rozvoj a investování.

Firma je zde jako podpora, má svoji roli a pracuje s minimální marží.

Rentu si poradce buduje svými investicemi a svým klientským kmenem.

Nejlepší investicí je pro poradce jeho osobní rozvoj. Je to investice s nejvyšším výnosem.

Velké firmy dle naší zkušenosti nepodporují kritické myšlení. Poradci ztrácí orientaci na trhu a vlastní úsudek. Snadněji pak podléhají manipulaci.

My věříme, že kritické myšlení je v osobnostním rozvoji poradce klíčové. Vede k samostatnosti, orientaci na trhu, nadhledu a profesionalitě.