Ošetřovné v roce 2019

Nemocné dítě potřebuje celodenní péči v domácím prostředí. Pro rodiče to znamená, že dokud se dítě nevrátí do školky či školy, nebude chodit do práce. Náhradou za mzdu mu může být ošetřovné. Víte kdy na něj máte nárok a jaké musíte splňovat podmínky? Kde o dávku žádat a o jakou částku se jedná?

Ošetřovné je dávka hrazená z nemocenského pojištění. Pro to, aby na ni rodiče nebo jiní členové rodiny mohli uplatnit nárok, musí splňovat určité podmínky. Pro případy vleklejšího nemocnění od loňského roku nově existuje dlouhodobé ošetřovné.

 

Podmínky, které je potřeba splnit

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec starající se o nemocného člena domácnosti, který je za poslední 4 měsíce minimálně 90 dní účastníkem nemocenského pojištění. Vztahuje se i na péči o zdravé dítě do deseti let, které z nějakého závažného důvodu nemůže být ve školském nebo dětském zařízení (zavřené z důvodu epidemie, havárie a další).

Pokud chceme na dítě uplatnit nárok na ošetřovné, nesmí na něj být vyplácen rodičovský příspěvek ani peněžitá pomoc v mateřství. Výjimkou jsou případy, kdy pečující osoba, která na mateřské nebo rodičovské dovolené s dítětem je, je nemocná.

 

Koho se ošetřovné týká?

Na tuto dávku mají nárok pouze zaměstnanci v klasickém pracovním poměru. Netýká se tak zaměstnanců vykonávajících práci malého rozsahu, osob samostatně výdělečně činných ani osob, které pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

 

Kde se o ošetřovné žádá?

Žádost o ošetřovné se odevzdává zaměstnavateli, který ji předá okresní správě sociálního zabezpečení. Tato žádost se oficiálně nazývá Rozhodnutí o potřebě ošetřování. Vydává ji ošetřující lékař.

V případě zavřené školy nebo školky se jedná o Žádost o ošetřovné při péči o dítě do deseti let z důvodu uzavření výchovného zařízení. Tiskopis je potřeba si vyzvednout právě v příslušném výchovném nebo vzdělávacím zařízení.

 

Jak dlouho je možné tuto dávku pobírat?

Ošetřovné je možné uplatnit od prvního dne, kdy dítě potřebuje péči. Podpůrčí doba (doba, po kterou je možné dávku pobírat) je maximálně devět dní.

Výjimkou jsou rodiče samoživitelé starající se o dítě do šestnácti let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku. V tomto případě je podpůrčí doba dlouhá 16 dní.

 

U dlouhodobějších nemocí je možno využít dlouhodobé ošetřovné.

 

Dlouhodobé ošetřovné

Na tento typ ošetřovného má nárok osoba pečující o dítě nebo jiného člena rodiny, který byl minimálně týden hospitalizován a není pravděpodobné, že by se jeho zdravotní stav zlepšil během 30 dní. Tento předpoklad je nutný mít potvrzený od lékaře.

Na rozdíl od krátkodobé verze ošetřovného mohou na tuto dlouhodobou verzi uplatnit nárok i osoby samostatně výdělečně činné, které si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Rozdíl je také v tom, kdo může péči poskytovat. Kromě rodiče a zákonného partnera může nemocnému poskytovat péči příbuzný v přímé linii.

Dlouhodobé ošetřovné lze uplatnit jen jednou ročně.

 

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného se odvíjí od výše denního vyměřovacího základu. Hrubé výdělky za poslední rok se sečtou a vydělí 365. Výsledek se sníží danými redukčními hranicemi. Na jeden den je výše ošetřovného 60 procent redukovaného vyměřovacího základu.

Ať už se jedná o krátkodobou nebo dlouhodobější nepřítomnost v práci z důvodu péče o dítě nebo jiného člena rodiny, může být při splnění výše zmíněných podmínek ošetřovné vítanou pomocí v nepříznivé situaci.

 

Soukromé pojištění

Plnění z veřejného systému má svoje hranice, které nemusí být dostatečné. Proto je namístě zvážit sjednání soukromého pojištění u některé z komerčních pojišťoven. Nejen pro případ nemoci, ale také pro případ výše zmiňovaného ošetřovného. 

Vyplatí se nejen pro OSVČ, u kterých jsou často odvody v minimální výši, ale i pro zaměstnance, kteří mají nízkou mzdu a celkový příjem jim doplňují příjmy jako jsou například diety, nezapočítávané do částky pro výpočet dávek z veřejného systému.

Pokud budete potřebovat se soukromým pojištěním poradit, využijte kontaktů na mém webu.