Vítejte v DELTA Finance

Jsme menší tým profesionálních poradců. Máme potřebné znalosti a zkušenosti, protože poradenství je naší hlavní činností již několik let. Preferujeme dlouhodobý přístup, čemuž odpovídá i důkladný výběr našich finančních poradců, kteří jsou schopni svoji profesi vykonávat dlouhodobě. Naše práce je naší vizitkou. Jen dlouhodobě spokojení klienti podpoří rozvoj naší kanceláře a rozšíření našeho dobrého jména. Věříme, že finanční poradenství má na trhu služeb své místo a pro klienty je dlouhodobě přínosné.

Odpovědnost

Ke každému, koho v životě potkáš, se chovej slušně. Nikdy nevíš, kdy ho potkáš podruhé. Chceme naše klienty potkávat podruhé. Motto, které ctíme v osobních životech, platí v naší profesi dvojnásob.

Kvalita poradenství

Pouze fundovaný poradce je schopen vám doporučit kvalitní produkty. Pouze osobnostně vyzrálý poradce vám dovede poradit s nadhledem. Pouze zaběhnutý poradce na vás nemusí vydělávat. Pouze zkušený poradce vidí o krok dál. U nás takoví pracují.

Menší tým

Etický kodex? Slušní lidé jej mají v sobě. Reklamační oddělení? Naše pochybení nahrazujeme automaticky jako každý férový člověk. Korporát ve finančním poradenství? Vydělává hodně, ale většinou ne klientům. Věříme, že menší tým a osobní vazby jsou cestou kvality.

Nezávislé informace

Srovnání produktů je u nás samozřejmostí, je důkazem přehledu na finančním trhu. Ptejte se našich poradců na srovnání bank, konkurenčních produktů u pojišťoven nebo na různé typy podílových fondů. Není v lidských silách obsáhnout kompletně celý trh, ale je možné mít slušný přehled a orientovat se.

Otevřenost

Nebojte se zeptat na všechny detaily vašeho portfolia. Poradce vám musí být schopen vysvětlit, jakým způsobem portfolio sestavil. Zkušený poradce vám popíše jak přínosy, tak i rizika navrhovaného portfolia. Portfolio je Vaše, proto byste o něm měli vědět co nejvíce.

Základní princip spolupráce

Na základě analýzy vaší stávající finanční situace jsme schopni nastavit finanční produkty tak, aby vám pomohly naplnit budoucí přání a potřeby. Změny ve vašem portfoliu potom přichází s životními změnami nebo se změnami na finančních trzích. Je naprosto klíčové, aby zde váš poradce byl za rok, za dva i za pět let, protože jen tak vám bude tato služba opravdu přínosem.

Reference našich Klientů